Årsmöte 2014

Datum: 22/3
Plats: SSÅV stugan
Tid: 17:00

Alla medlemmar är hjärtligt välkommna !

vi bjuder på lättare förtäring


För att vi skall kunna beräkna maten så vill vi att du anmäler dej till Annette  0532-1055 eller Carina 0532-330 10